Kolejna ciepłownia zmodernizowana przez CES 26 czerwca 2012

29.03.2012. w Jelczu – Laskowicach została oficjalnie uruchomiana instalacja kogeneracyjna miejskiej ciepłowni gazowej, należącej do RWE. Wykonawcą w systemie „pod klucz” jest firma Centrum Elektroniki Stosowanej CES. W ramach zadania wybudowano agregatorownię, zainstalowano moduł kogeneracyjny o mocy 0,6MWel i 0,65MWth, połączono go z układem grzewczym kotłowni oraz przebudowano kompleksowo system sterowania i monitoringu całego zakładu. Zmodernizowana przez CES ciepłownia RWE jest obecnie jednym z najnowocześniejszych tego typu obiektów w Polsce, zarówno dzięki zastosowaniu modułu kogeneracyjnego o sprawności elektrycznej powyżej 42%, jak i dzięki zaawansowanym rozwiązaniom w zakresie zdalnej obsługi i sterowania.

Powrót do aktualności