Trigeneracja

Trigeneracja polega jednoczesnej produkcji energii elektrycznej cieplnej oraz chłodniczej. Składa się z dwóch podstawowych urządzeń, które są sercem całego układu: modułu kogeneracyjnego oraz absorpcyjnego agregatu wody lodowej (określanego też jako chiller absorpcyjny)

Centrum Elektroniki Stosowanej w 2008 roku zainstalowało pierwszy system trigeneracyjny w Polsce pracujący dla potrzeb budynku biurowego

Trigeneracja – ogólna zasada działania

Energia elektryczna wytwarzana przez moduł kogeneracyjny zużywana jest na potrzeby własne obiektu lub w przypadku nadwyżek produkcji, odsprzedawana do sieci. Wyprodukowana energia cieplna w postaci gorącej wody wykorzystywana jest w sezonie zimowym na potrzeby grzewcze (c.o. + c.w.u.) zaś w sezonie letnim służy do zasilania agregatu wody lodowej.

Najważniejsze cechy chillerów absorpcyjnych:

długa żywotność (ok. 20 lat)

bardzo niski pobór energii elektrycznej.

Przykładowo, chiller o mocy chłodniczej 230 kW wymaga 2,5 kW mocy elektrycznej (wyłącznie na potrzeby pompy obiegowej)

Zasada działania oparta jest o szereg przemian termodynamicznych. Ciepło dostarczane przez moduł kogeneracyjny służy do zasilenia warnika chillera, w którym następuje odparowanie wody z roztworu LiBr (Bromku litu). Bromek litu pełni funkcję absorbentu, to dzięki niemu wytwarzane są warunki bliskie próżni (0,8 kPa), w których woda wrze w temperaturze 4'C, umożliwiając produkcję wody lodowej.

Wyprodukowana woda lodowa kierowana jest do systemu klimatyzacyjnego utrzymującego odpowiedni komfort w pomieszczeniach biurowych i salach konferencyjnych.

Istniejący system Trigeneracyjny pracujący dla Polskich Elektrowni Gazowych w Rzeszowie

Paliwo: Gaz ziemny E (GZ-50)

Rok instalacji:

  • Kogeneracja: 2005
  • Trigeneracja: 2008
Moc elektryczna 116 kW
Moc cieplna 198 kW
Moc chłodnicza 122 kW

            

Na zdjęciu powyżej: system kogeneracyjny zabudowany w kontenerach. Z lewej strony CHP, z prawej chiller absorpcyjny.

Wewnątrz: