Serwis agregatów kogeneracyjnych

Dostarczamy, uruchamiamy, serwisujemy jednostki CHP
Jesteśmy autoryzownym serwisem MWM
Nasze wsparcie techniczne masz 24 godziny na dobę

Nasz serwis modułów CHP:

  • Uczestniczy w cyklicznych szkoleniach prowadzonych przez niemieckich producentów modułów CHP
  • Dysponuje własnym magazynem urządzeń i części zamiennych
  • Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w obsłudze technicznej urządzeń kogeneracyjnych


Całość procesu związana z realizacją zadania kogeneracyjnego, począwszy od fazy projektu aż do zakończenia prób ruchowych, nadzorowana jest przez zespół naszych inżynierów, którego zadaniem jest opracowanie i wdrożenie rozwiązań najbardziej optymalnych dla danego typu inwestycji.

Indywidualne rozwiązania kogeneracyjne dla poszczególnych obiektów

Instalacje kogeneracyjne z reguły wymagają dopasowania gotowych rozwiązań dostarczanych przez producentów modułów do systemu automatyki funkcjonującego w już istniejącym obiekcie. Często jednak, aby układ kogeneracyjny i obiekt mogły w pełni współpracować, wymieniając ze sobą niezbędne dane pomiarowe i sygnały sterujące, wdrażane są dedykowane do tego celu, indywidualne rozwiązania, opracowywane przez naszych automatyków.

Testy na autorskim modelu zespołu generatorów

Inżynierowie CES wykonują testy na opracowanym w naszej firmie modelu zespołu generatorów. System ten pozwala symulować realne zachowanie zespołu kilku równolegle sprzężonych generatorów kogeneracyjnych w pracy wyspowej, synchronizacji systemu na sieć sztywną, a także w rozmaitych stanach awaryjnych i stanach pracy dla różnych warunków obciążenia.

Fotogaleria