Poligeneracja

Poligeneracja służy do produkcji czterech lub więcej mediów w jednej instalacji. Najczęściej są to: prąd elektryczny, ciepło, chłód oraz para technologiczna. Głownymi elementami takiego sysytemu poligeneracyjnego są: moduł kogeneracyjny, za pomocą którego wytwarzany jest prąd elektryczny oraz ciepło w postaci gorącej wody, absorpcyjny agregat wody lodowej, zamieniający ciepło z modułu kogeneracyjnego na chłód oraz wytwornica pary, wykorzystująca ciepło zawarte w spalinach do produkcji pary technologicznej o różnych parametrach, w zależności od potrzeb Klienta.

Zasada działania poligeneracji na przykładzie instalacji zrealizowanej dla Zakładu Produkcyjnego Tymbark

  Energia elektryczna produkowana w układzie poligeneracyjnym wybudowanym dla Zakładu Produkcyjnego Tymbark wykorzystywana jest w pierwszej kolejności na potrzeby własne tego Zakładu, ewentualny nadmiar sprzedawany jest do sieci Zakładu Energetycznego. Ciepło odzyskiwane z korpusu silnika w postaci gorącej wody, w okresie zimowym, zużywane jest do ogrzewania, natomiast w okresie letnim, przesyłane zostaje do absorpcyjnego agregatu wody lodowej i tam zamieniane na chłód. Część ciepła zawarta w spalinach wykorzystywana jest bezpośrednio do produkcji pary technologicznej za pomocą wytwornicy. W przypadku Zakładu Produkcyjnego w Tymbarku produkowane jest około 600 kg pary na godzinę, o ciśnieniu 12 bar.

Inne warianty układów poligeneracyjnych

W przypadku dużego zapotrzebowania na parę technologiczną, zamiast zastosowania wytwornicy pary istnieje możliwość zastosowania tzw. kotła z czwartym ciągiem. W suszarniach, można wykorzystywać bezpośrednio gorące spaliny, gdzie temperatura spalin po wyjściu z silnika to około 450 °C.W systemach poligeneracyjnych można również produkować sprężone powietrze wykorzystywane w różnego rodzaju procesach technologicznych lub inne media, do których wytworzenia niezbędny jest prąd lub ciepło.

Wytwornica pary w Zakładach w Tymbarku
Widok ogólny, z tyłu zbiornik biogazu