CES uruchomił pierwszy układ poligeneracyjny w Polsce 19 września 2012

W kwietniu został uruchomiony, na potrzeby Zakładów MWS w Tymbarku, kompletny system poligeneracyjny,  którego kompleksową dostawę, montaż i uruchomienie powierzono naszej firmie.

Zainstalowany w Tymbarku moduł kogeneracyjny TCG 2020V12 o mocy elektrycznej 999kW niemieckiej firmy MWM, pracując w trybie równoległym z siecią ZE, wytwarza dwa rodzaje energii cieplnej oraz chłód. Pierwszy w postaci gorącej wody, która latem zasila chiller absorpcyjny, umożliwiając produkcję 400 kW chłodu. Wraz z nadejściem chłodniejszych dni stopniowo zmniejszana jest produkcja chłodu na rzecz wykorzystania ciepła do celów grzewczych. Drugi to ciepło wysokotemperaturowe, które w postaci strumienia gorących spalin, kierowane jest na wytwornicę pary o wydajności produkcyjnej 600 kg/h, 12 bar.

Centrum Elektroniki Stosowanej, oprócz systemu poligeneracyjnego, dostarczyło również stację transformatorową 1250 kVA, trójmembranowy zbiornik biogazu o pojemności 1500 m³ - nowość na rynku oraz odsiarczalnię biogazu. Do zadań naszej firmy należało także zrealizowanie sterowania  oraz wizualizacji w systemie SCADA dla wszystkich urządzeń wchodzących w zakres układu poligeneracyjnego wraz z węzłami cieplnymi i elementami linii biogazowej.

System poligeneracyjny, pracujący w Tymbarku, zasilany jest gazem ziemnym oraz biogazem, produkowanym w przyzakładowej oczyszczalni.

Tu znajdziesz opis systemu poligeneracyjnego oraz zdjęcia z naszej realizacji w Tymbarku

Powrót do aktualności