Kogeneracja w przemyśle 07 marca 2013

Autor w ciekawy sposób opisuje możliwości i zasadność inwestycji w systemy kogeneracyjne w przemyśle.Wskazuje na źródła zasilania agregatu kogeneracyjnego, wymienia korzyści, jakie daje zakładowi takie rozwiązanie, pokazuje różnorodność produkowanych w kogeneracji mediów.

Przeczytaj artykuł 

Powrót do aktualności