Kogeneracja w zakładzie Anwil - Włocławek 22 marca 2013

KOGENERACJA W ZAKŁADZIE ANWIL-WŁOCŁAWEK
26 lutego został uruchomiony pierwszy agregat kogeneracyjny zasilany
paliwem biogazowym na terenie rafinerii Anwil we Włocławku.
Jednostka kogeneracyjna o mocy elektrycznej 1,2MWe wykorzystuje biogaz do
produkcji energii elektrycznej na potrzeby zakładu.
Instalacja kogeneracyjna współpracuje z instalacją suszarni osadów
pościekowych. Energia cieplna w postaci spalin oraz wody grzewczej
przekazywana jest w całości dla potrzeb suszarni.

Powrót do aktualności