KOGENERACJA DLA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW DĘBOGÓRZE W GDYNI 18 listopada 2013

Trzy miesiące temu został oddany do użytkowania system kogeneracyjny na Oczyszczalni Ścieków Dębogórze (PEWIK Gdynia).

W ramach zadania pt. Opracowanie projektów wykonawczych oraz wybudowanie instalacji do odzysku energii z biogazu na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”  CES wybudował i uruchomił, a obecnie serwisuje układ kogeneracyjny o mocy elektrycznej 600 kW.

Na szeroki zakres wykonanych prac składały się:

  • Projekt wykonawczy
  • Modernizacja budynku kotłowni
  • Wykonanie kompletnego układu kogeneracyjnego
  • Podłączenie się do system cieplnego oczyszczalni
  • Wyprowadzenie mocy elektrycznej z agregatu i wpięcie się w układ oczyszczalni
  • Projekt powykonawczy wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie

Powrót do aktualności