Oczyszczalnia Ścieków "Pomorzany" Szczecin / 2010

Paliwo: biogaz
Moc elektryczna: 3 x 350 kW
Moc cieplna: 3 x 475 kW

Praca równoległa z siecią elektryczną, połączenie układu generatorów z kotłownią.
Wykonanie układu monitoringu pracy generatorów.

Powrót do listy