MPEC Olsztyn Olsztyn / 2011

Paliwo: gaz ziemny
Moc elektryczna: 1 x 800 kW i 1 x 400 kW
Moc cieplna odpowiednio: 1 x 855 kW i 1 x 427 kW

- System kogeneracyjny zasilający miejską ciepłownię
- Praca równoległa z siecią elektryczną
- Wykonanie inwestycji „pod klucz”
- Wykonanie przyłączy, sieci, instalacji elektrycznej i cieplnej

Powrót do listy