Oczyszczalnia Ścieków Dębica / 2012

Paliwo: biogaz
Moc elektryczna: 1 x 192 kW
Moc cieplna: 1 x 214 kW

Zakres robót dla danej inwestycji obejmuje:
opracowanie dokumentacji projektowej
opracowanie studium wykonalności inwestycji
budowa modułu kogeneracyjnego Wraz z budynkiem
   
Przewidziano pracę równoległą z siecią elektryczną, oraz system chłodzenia awaryjnego.
Możliwość pracy na biogazie oczyszczalnianym dającym możliwość uzyskania PMŚP z OZE („zielonych certyfikatów”)

Powrót do listy