Oczyszczalnia Ścieków Gdańsk / 2013

Paliwo: biogaz
Moc elektryczna: 4 x 716 kW
Moc cieplna 4 x 740 kW

Największa moc zainstalowana przez CES w pojedynczej inwestycji. Suma mocy elektrycznej 4 jednostek wynosić będzie ponad 2,8 MW. Ciepło wykorzystywane na potrzeby technologiczne Oczyszczalni. Agregaty zabudowane w przystosowanym do tego celu budynku.

Powrót do listy