Regionalne Centrum Gospodarki Wodno - Ściekowej Tychy / 2006

Paliwo: biogaz
Moc elektryczna: 1 x 345 kW
Moc cieplna: 1 x 529 kW

Praca równoległa z siecią elektryczną, możliwość pracy wyspowej.
Budowa nowej rozdzielni dla potrzeb rozdziału mocy generatorów, przeróbka układów pomiarowych. Montaż układów pomiarowych do zliczania energii z OŹE.

Powrót do listy