Dwumodułowy system kogeneracyjny dla Biogazowni Boleszyn 27 lipca 2011

Podpisanie umowy między CES a Biogaz Zeneris na dostawę, montaż i uruchomienie dwumodułowego systemu kogeneracyjnego o łącznej mocy elektrycznej 1052 kW i mocy cieplnej 1088 kW. Dwie jednostki ( 2 x 526 kWel), typu TCG 2016 V12C niemieckiej firmy MWM zabudowane zostaną wraz z niezbędnymi instalacjami oraz automatycznym systemem sterowania w specjalnie dedykowanym i przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.

Biogaz rolniczy spalany w urządzeniach kogeneracyjnych posłuży do wyprodukowania ok. 8400 MWh energii elektrycznej, która zostanie odsprzedana do sieci oraz pokryje zapotrzebowanie własne Biogazowni.

Powrót do aktualności