Dostawa i montaż agregatu dla PEWIK Gdynia 16 lutego 2017

W styczniu 2017 roku, w ramach zadania  pt. “Dostawa z instalacją agregatu kogeneracyjnego do odzysku energii z biogazu na terenie Grupowej Oczyszczalni Ścieków Dębogórze”, dostarczony i zainstalowany został drugi biogazowy agregat MWM typ TCG 2016V12 o mocy elektrycznej 600 kW i mocy cieplnej 594 kW.

Schładzanie spalin do temperatury około 150ºC pozwoliło na uzyskanie większej mocy cieplnej w drugim agregacie.

373

Powrót do aktualności