Oczyszczalnia Ścieków "Załęże" Rzeszów / 2008

Paliwo: System dwupaliwowy biogaz/gaz ziemny
Moc elektryczna: 1 x 345 kW
Moc cieplna: 1 x 530 kW
 
Rozbudowa systemu wykonanego przez CES w 2003 roku o kolejny moduł kogeneracyjny.
Obecnie system CHP na oczyszczalni posiada łączną moc elektryczną 1040 kW oraz moc cieplną 1535 kW.

Powrót do listy