Oczyszczalnia Ścieków Kalisz / 2009

Paliwo: biogaz
Moc elektryczna: 1 x 192 kW
Moc cieplna: 1 x 214 kW
                                   
Praca równoległa z siecią elektryczną.
Budowa systemu CHP w wersji „pod klucz”:
- wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej,
- uzyskanie pozwolenia na budowę,
- wykonanie instalacji biogazu wraz z odsiarczalnią oraz stacją sprężania,
- dostawa i montaż kontenera 30’ z instalacją CHP,
- wykonanie sieci grzewczych w powiązaniu z lokalną kotłownią,
- wykonanie instalacji elektroenergetycznych AKPiA

Powrót do listy