Oczyszczalnia Ścieków Opole / 2009

Paliwo: System dwupaliwowy biogaz/gaz ziemny
Moc elektryczna: 1 x 192kW i 1 x 370 kW
Moc cieplna odpowiednio: 1 x 214 kW i 1 x 426 kW

Możliwość pracy naprzemiennej na biogazie oczyszczalnianym lub gazie ziemnym GZ-50.
Praca równoległa z siecią elektryczną.
Inwestycja „pod klucz”.
Wykonanie budynku dla generatorów, wykonanie przyłączy, sieci, instalacji elektrycznej  i  cieplnej.   
Przeróbka układu średniego napięcia w rozdzielni głównej.
Budowa układu pomiarowego do zliczania energii wytworzonej z OŹE

Powrót do listy