Zakład Produkcyjny – Tymbark Tymbark / 2012

Paliwo: System dwupaliwowy: biogaz/gaz ziemny
Moc elektryczna:       999 kW
Moc chłodnicza:        400 kW
Produkcja pary:      600 kg/h
                                     12 bar

Zakres zadania:

-   Opracowanie dokumentacji projektu budowlanego, wykonawczego oraz powykonawczego
-   Prace budowlane
-   Prace elektryczne
-   Dostawa, montaż i uruchomienie instalacji

Zakres dostawy:
 
-   Moduł Kogeneracyjny o mocy elektrycznej 1000 kW
-   Chiller absorpcyjny zasilany gorącą wodą (90°C) z układu chłodzenia płaszcza silnika  
-   Wytwornica pary zasilana gorącymi spalinami (ok. 490°C)
-   Stacja transformatorowa 1250 kVA wraz z 3 polową rozdzielnią SN
-   Trójmembranowy zbiornik biogazu 1500 m3
-   Odsiarczalnia biogazu

System posiada możliwość podwójnego zasilania biogazem produkowanym w przyzakładowej oczyszczalni lub gazem ziemnym.
W ramach realizacji zadania wykonane zostało przyłącze dla gazu ziemnego oraz biogazu, przyłącze wodno-kanalizacyjne oraz linia kablowa SN.
Centrum Elektroniki Stosowanej zrealizowało również nadrzędny system sterowania oraz jego wizualizację w systemie SCADA

Powrót do listy