Oczyszczalnia Ścieków Opole / 2014

Moc elektryczna - 3 x 323 kW

Moc cieplna - 3 x 485 kW

Powrót do listy