Zakład przetwórstwa mleka grupy Mlekovita Lubawa / 2020

Trigeneracja

Paliwo: gaz ziemny

Moc elektryczna: 990 kW

Moc cieplna: 500 kW

Produkcja pary: 600 kg/h; 15 bar

Powrót do listy