Kolejny moduł kogeneracyjny na Oczyszczalni Ścieków Kraków „Kujawy” 27 stycznia 2014

Kolejny moduł kogeneracyjny na Oczyszczalni Ścieków Kraków „Kujawy”

W grudniu 2013r. CES dostarczył i uruchomił drugą nową jednostkę kogeneracyjną o mocy elektrycznej 192kWe.

Nowa jednostka kogeneracyjna została zabudowana w miejsce starego kogeneratora nr.1, zainstalowanego również przez CES 13 lat temu.

W ramach modernizacji układu kogeneracyjnego Oczyszczalni  „Kujawy”, CES przebudował układ instalacji technologicznej, elektrycznej i AKPiA systemu złożonego z trzech jednostek CHP.

Powrót do aktualności