Kogeneracja dla GOŚ Łódź 21 lipca 2017

CES podpisało w umowę z GOŚ ŁÓDŹ na "Modernizację Elektrociepłowni w Grupowej Oczyszczalni Ścieków Łódzkiej Aglomeracji Miejskiej". W ramach tego zadania dostarczy i zainstaluje dwa agregaty każdy o  mocy elektrycznej 1,2 MW, z prądnicą na średnie napięcie 6,3 kV.

Powrót do aktualności