Kolejny system kogeneracyjny CES dla Biogazowni 26 czerwca 2012

Do końca bieżącego roku CES zainstaluje kolejny system kogeneracyjny o mocy powyżej 1 MW. Instalacja oparta na module MWM TCG 2020V12 (1200 kWel i 1255 kWth) produkować będzie w skojarzeniu energię elektryczną oraz cieplną w Biogazowni Koczergi niedaleko Parczewa, która technologicznie jest „bliźniaczą siostrą" Biogazowni w Zaściankach.

Powrót do aktualności