Biogazownia Rolnicza Boleszyn Boleszyn / 2012

Paliwo: biogaz rolniczny
Moc elektryczna: 2 x 600 kW
Moc cieplna: 2 x 615 kW

Kolejna instalacja kogeneracyjna przeznaczona do zamontowania w Biogazowni rolniczej. Układ dwumodułowy zabudowany w obudowach dźwiękochłonnych.
Biogaz rolniczy spalany w urządzeniach kogeneracyjnych posłuży do wyprodukowania ok. 8400 MWh energii elektrycznej, która zostanie odsprzedana do sieci oraz pokryje zapotrzebowanie własne Biogazowni.

Powrót do listy